หน้าแรก

รถบดถนน รถสำหรับบดดินให้เรียบหรือบดถนนให้ราบ มีลูกกลิ้งขนาดใหญ่สำหรับบดอยู่ข้างหน้า และมีล้อเหล็กขนาดใหญ่ ๒ ล้ออยู่ข้างหลัง

รถบดดิน การก่อสร้างที่ต้องใช้ดินที่มีความเสถียร เพื่อตบดินที่ใช้ในการอัดดินถนนขนาดเล็กหรือลาน ถ้าดินไม่ได้บดอัดอย่างถูกต้องก็นำไปสู่​​การแตกร้าวของพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

รถบดอัดดินใช้งานได้ดีที่สุด เมื่อดินและหินทรายหรือกรวดจะมีความหนาแน่นขึ้น เหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนัก จากรถยนต์ รถบรรทุก การบดอัดดินที่ใช้กันอยู่ อยู่มี 4 วิธีคือ

1.  การบดอัดโดยการกดด้วยน้ำหนัก (static weight)

2.  การบดอัดโดยการนวด (kneading action)

3.  การบดอัดโดยการกระแทก (impact)

4.  การบดอัดโดยการสั่นสะเทือน (vibration)

เครื่องบดอัดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือน (steel wheel static roller) เครื่องบดอัดล้อยาง (pneumatic – tired roller) เครื่องบดอัดตีนแกะ (sheep foot or pad foot roller) เครื่องบดอัดแบบกระแทก (impact com­pactor) และเครื่องบดอัดแบบสั่นสะเทือน (vibratory compactor)

รถบดถนนรถบดล้อยางมีความสำคัญมากต่อการทำงานถนน นอกจากจะบดอัดถนนได้สภาพแน่นดีแล้ว ยังมีความสามารถช่วยในเรื่องของการจัดเรียงโครงสร้างภายในของเม็ดดินได้ดี ลดการแตกหักของโครงสร้างเม็ดดิน ทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมสมบูรณ์ คือ เพิ่มการต้านทานแรงเฉือน (Shear Resistance) ลดการคืนรูป ปริมาตรดินที่ถูกบดอัดลดลง (Compressibility) ลดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Crack) ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ (Permeability)

รถบดมี 4 ประเภท คือ

รถบดสั่นสะเทือนล้อเรียบ

รถบดล้อเหล็ก

รถบดล้อยาง

รถบดตีนแกะ หรือรถบดล้อหนาม

รถบดสั่นสะเทือนล้อเรียบ (Vibrating Rollers)

เหมาะสำหรับวัสดุมวลรวมหยาบ ที่มีมวลรวมผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ และเหมาะมากกับวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 4-8 เปอร์เซ็นต์หากต้องการให้การบดอัดมีประสิทธิภาพได้ความหนาแน่น 95-100 เปอร์เซ็นต์ Standard Proctor ต้องบดที่ความหนา 20-25 ซม. จำนวน 3 รอบ ( 1 รอบ คือไป-กลับ )

น้ำหนักของล้อเหล็กไม่ควรน้อยกว่า 200 ปอนด์ และสามารถใช้สองล้อเหล็ก (Tandem Rollers) ในงานปรับความเรียบให้กลับวัสดุมวลรวมหยาบได้ ความถี่ของการสั่นไม่ควรน้อยกว่า 1600 รอบต่อนาที

รถบดล้อเหล็ก (Smooth Wheel Rollers)

นำมาใช้ในงานบดอัดของชั้นดินตลอดจนชั้นพื้นทาง เหมาะกับดินที่มีส่วนคละดี (Well Graded) หินกรวดปนทราย ใช้กับดินที่มีมวลรวมละเอียด หรืองานเขื่อนดิน ไม่เหมาะกับงานปรับความเรียบของวัสดุประเภททราย (Well-Graded Sands) หรือตะกอนทรายเม็ดละเอียดที่มีขนาดเม็ดสม่ำเสมอกัน

การควบคุมคุณภาพของวัสดุ

การบดวัสดุสำหรับชั้นดิน-ชั้นพื้นทาง ควรบดที่ชั้นความหนาไม่เกิน 20-30 ซม. จำนวน 4 รอบ (1 รอบ คือ ไป-กลับ) หากเป็นวัสดุมวลรวมละเอียดที่ต้องการการป้องกันน้ำซึมผ่าน เช่นเขื่อนดิน ควรบดชั้นความหนาไม่เกิน 15-20 ซม. จำนวน 6-8 รอบ

ขนาดและน้ำหนักรถบด

งานดินตลอดจนงานพื้นทาง ควรใช้ สองเพลาเหล็ก (Tandem Type Rollers) น้ำหนักรวม 10-15 ตัน ล้อหลังมีน้ำหนัก 300-500 ปอนด์ต่อนิ้ว หากเป็นงานดินมวลรวมละเอียดและต้องการความซึ่มผ่านของน้ำต่ำ เช่นเขื่อนดิน ควรใช้ สามล้อเหล็ก (3-Wheel Roller) ดินที่มีค่า PI ต่ำ ใช้น้ำหนักรถ 5-6 ตัน ใช้น้ำหนัก 10 ตัน สำหรับดินที่มีค่า PI สูง

ลักษณะล้อยางที่กว้างสามารถนำไปใช้ในงานดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน (Cohesive soils) เช่น ดินเหนียว ได้โดยอนุโลม โดยน้ำหนักเพลาไม่มาก (light wheel loads)ในทางกลับกันเมื่อดินมีลักษณะที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันต่ำ ควรใช้ล้อยางที่หน้ากว้าง ล้อยางสลับกันระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง น้ำหนักลงเพลามาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอยร่องล้อ


 


H600/H650 รถบดแบบสั่นสะเทือน (ชนิดเดินตาม)

รุ่นเสียงเบา: ระดับเสียงเบาเท่ากับ 96db สำหรับ H600 และ 97db สำหรับ H650! ปรับปรุงอายุการใช้งานแบริ่งของลูกกลิ้งแบบกระบอกสูบสำหรับเพลาของการสั่นสะเทือน การยกเว้นเครื่องลดความเร่งจากการชับเชิงกลอย่างมีนัยสำคัญที่ลดการรั่วชองน้ำมันจากการเคลื่อนที่ของมอเตอร์

รุ่นเสียงเบา

 • โครงสร้างลูกกลิ้งเป็นโครงสร้างเชื่อมที่ปรับปรุงความมั่นคงของโครงเพื่อลดความเสียหายต่อทั้งสองข้าง
 • กรรออกแบบใหม่และแข็งแรง: ฝาครอบเครื่องยนต์ชนิดเปิดได้อย่างสมบูรณ์ครั้งแรกของญี่ปุ่นและง่ายต่อการซ่อมบำรุง
 • ติดตั้งชุดห้ามล้อ
 • โครงสร้างความปลอดภัยที่ทำให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน เมื่อคันโยกการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
 • การเดินถอยหลัง อุปกรณ์หยุดการทำงานฉุกเฉินถูกติดตั้งไว้เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการถูกหนีบ

 

KV40CS/KV40DS รถบดแบบสั่นสะเทือน (ชนิดนั่งขับ)

 • ประสิทธิภาพความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ได้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยที่มองเห็นได้ของสหภาพยุโรป 1x1ความสูงของพื้นและพื้นต่างละดับที่มีความเพิ่มความสะดวกสบายให้ง่ายขึ้นในการใช้งาน เปิด/ปิด

Diff-Lock ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยเมื่ออยู่บนพื้นผิวขุรขระ

เครื่องยนต์จะถูกเดินเครื่องได้เมื่อคันโยกการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

 • ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ได้รับการรับรองตามช้อกำหนดการควบคุมมลพิษระดับสาม
 • ง่ายต่อการบำรุงรักษา ฝาครอบเปิดได้อย่างเต็มที่ ปั้มสปริงเกอร์แบบใบพัดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

 

KV25CS/KV25DS รถบดแบบสั่นสะเทือน (ชนิดนั่งขับ)

 • ประสิทธิภาพความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ได้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยที่มองเห็นได้ของสหภาพยุโรป 1x1ความสูงของพื้นและพื้นต่างละดับที่มีความเพิ่มความสะดวกสบายให้ง่ายขึ้นในการใช้งาน เปิด/ปิด

Diff-Lock ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยเมื่ออยู่บนพื้นผิวขุรขระ

เครื่องยนต์จะถูกเดินเครื่องได้เมื่อคันโยกการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

 • ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูง สวิตช์ปิดเสียงสัญญาณถอยหลัง
 • ง่ายต่อการบำรุงรักษา ฝาครอบเปิดได้อย่างเต็มที่ ปั้มสปริงเกอร์แบบใบพัดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งถังสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ (270 ลิตร) พร้อมไส้กรอง ท่อสแตนเลส และหัวฉีดเหล็กพร้อม

 

KT30 รถบดล้อยาง

 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างเหนือชั้น การบดอัดที่นุ่มนวลและเรียบบนพื้นผิวโค้งตามที้อลากผ่านขณะที่การเลี้ยวจะถูกลดลงด้วยการขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์ 2 ตัวชุดห้ามล้อติดตั้งชุดสเปรย์น้ำมัน & น้ำ มอเตอร์ความเร็ว 2 ระดับถูกนำมาใช้เพื่อให้มีการ
 • การบำรุงรักษา ปั้มสปริงเกอร์แบบใบพัดถูกนำมาใช้และยังมีถังสปริงเกอร์ทำจากเรซินขนาดใหญ่ที่ทำงานได้นานขึ้น หัวฉีดสเปรย์น้ำ/น้ำมันสามารถถอดได้ด้วยมือและง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ความปลอดภัย เบรกเท้าที่คันโยกการทำงานและเบรกลดความดันน้ำมันมอเตอร์ที่ทำงานดด้วยกันเครื่องยนต์จะถูกเดินเครื่องได้เมื่อคันโยกการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ติดตั้งถังสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ (270 ลิตร) พร้อมใส้กรอง, ท่อสแตนเลสและหัวฉีดเหล็กพร้อมตัวกรอง

 

CW25 เครื่องล้างทำความสะอาดตีนตะขาบ หุ่นยนต์อัตโนมัติที่ง่ายต่อการติดตั้งจะทำให้สภาพการทำงานดีขึ้น

 • สามารถเสร็จงาน 3 ชั่วโมงได้เพียงแค่ 30 นาที โดยเฉลี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อให้งานล้างด้วยเครื่องล้างทั่วไปแล้วเสร็จ
 • หัวฉีด 7 หัวในแต่ละข้างของสเปรย์ หัวฉีด 7 หัวที่มีอยู่บนแต่ละข้างจะสเปรย์น้ำจำนวนมากไปยังล้อตีนตะขาบ หัวฉีดจะวิ่งไปด้านหน้า/ถอยหลังอย่างต่อเนื่องในขณะที่เคลื่อนไหวขึ้น – ลงเพื่อล้างด้านข้างของเครื่องจักร
 • คุณสามารถประหยัดต้นทุนมากถึง 80% ของต้นทุนโดยการใช้กับ 100 เครื่องจักร ตามการประเมินของเรา ต้นทุนของการใช้งานกับ 100 เครื่องจักรในระดับ 0.7 ตัน รวมค่าไฟฟ้า/น้ำ/ค่าแรง ประมาณ 1/5 เทียบกับงานล้างโดยใช้เครื่องล้างแรงดันสูงทั่วไป

คุณลักษณะ

 

 

H600/H650

คุณลักษณะ

อุปกรณ์เสริม

 • สตาร์ทเตอร์แบบอีโค: ป้องกันสตาร์ทเตอร์ไม่ให้เดินเบาเมื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ ยืดอายุของสตาร์ทเตอร์มอเตอร์และแบตเตอรี่
 • โหมดอีโค: ลด CO2และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยการเพิ่มจุดสนใจด้วยไฟแสดงโหมดอีโค

 

อุปกรณ์พิเศษ

 • สวิตช์สั่น: สวิตช์ที่ฝังตัวในมือจับของคันโยกปฏิบัติงานสามารถติดตั้งแยกได้
 • คันโยกปฏิบัติงาน: ติดตั้งได้ในด้านซ้ายมือ

 

KV40CS/KV40DS

คุณลักษณะ

 

KV25CS/KV25DS

คุณลักษณะ

 

อุปกรณ์เสริม

 • ไฟฉุกเฉิน
 • เครื่องตั้งเวลาฉีดน้ำ
 • คุณลักษณะพื้นที่เย็น
 • เซ็นเซอร์หลัง

 

KT30

คุณลักษณะ

 

อุปกรณ์เสริม 

 • เครื่องตั้งเวลาฉีดน้ำ
 • เครื่องตั้งเวลาฉีดน้ำ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ฉัฐวัสส์    062-875-4594

 

 

บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด

61/1 หมู่12, ถนนพหลโยธิน (กม.44) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel: 02-090-2277-8 (สาขารังสิต)

FAX: 02-059 4397

Email: chattawat@ndtthailand.co.th

http://www.xn--l3cdbmac5d.com

http://www.รถบดถนน.com    

  

 

  

 

Visitors: 11,807