หน้าแรก

รถบดถนน รถสำหรับบดดินให้เรียบหรือบดถนนให้ราบ มีลูกกลิ้งขนาดใหญ่สำหรับบดอยู่ข้างหน้า และมีล้อเหล็กขนาดใหญ่ ๒ ล้ออยู่ข้างหลัง

รถบดดิน การก่อสร้างที่ต้องใช้ดินที่มีความเสถียร เพื่อตบดินที่ใช้ในการอัดดินถนนขนาดเล็กหรือลาน ถ้าดินไม่ได้บดอัดอย่างถูกต้องก็นำไปสู่​​การแตกร้าวของพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

รถบดอัดดินใช้งานได้ดีที่สุด เมื่อดินและหินทรายหรือกรวดจะมีความหนาแน่นขึ้น เหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนัก จากรถยนต์ รถบรรทุก การบดอัดดินที่ใช้กันอยู่ อยู่มี 4 วิธีคือ

1.  การบดอัดโดยการกดด้วยน้ำหนัก (static weight)

2.  การบดอัดโดยการนวด (kneading action)

3.  การบดอัดโดยการกระแทก (impact)

4.  การบดอัดโดยการสั่นสะเทือน (vibration)

เครื่องบดอัดล้อเหล็กแบบไม่สั่นสะเทือน (steel wheel static roller) เครื่องบดอัดล้อยาง (pneumatic – tired roller) เครื่องบดอัดตีนแกะ (sheep foot or pad foot roller) เครื่องบดอัดแบบกระแทก (impact com­pactor) และเครื่องบดอัดแบบสั่นสะเทือน (vibratory compactor)

รถบดถนนรถบดล้อยางมีความสำคัญมากต่อการทำงานถนน นอกจากจะบดอัดถนนได้สภาพแน่นดีแล้ว ยังมีความสามารถช่วยในเรื่องของการจัดเรียงโครงสร้างภายในของเม็ดดินได้ดี ลดการแตกหักของโครงสร้างเม็ดดิน ทำให้คุณสมบัติทางวิศวกรรมสมบูรณ์ คือ เพิ่มการต้านทานแรงเฉือน (Shear Resistance) ลดการคืนรูป ปริมาตรดินที่ถูกบดอัดลดลง (Compressibility) ลดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Crack) ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ (Permeability)

รถบดมี 4 ประเภท คือ

รถบดสั่นสะเทือนล้อเรียบ

รถบดล้อเหล็ก

รถบดล้อยาง

รถบดตีนแกะ หรือรถบดล้อหนาม

รถบดสั่นสะเทือนล้อเรียบ (Vibrating Rollers)

เหมาะสำหรับวัสดุมวลรวมหยาบ ที่มีมวลรวมผ่านตะแกรงเบอร์ 200 น้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ และเหมาะมากกับวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 4-8 เปอร์เซ็นต์หากต้องการให้การบดอัดมีประสิทธิภาพได้ความหนาแน่น 95-100 เปอร์เซ็นต์ Standard Proctor ต้องบดที่ความหนา 20-25 ซม. จำนวน 3 รอบ ( 1 รอบ คือไป-กลับ )

น้ำหนักของล้อเหล็กไม่ควรน้อยกว่า 200 ปอนด์ และสามารถใช้สองล้อเหล็ก (Tandem Rollers) ในงานปรับความเรียบให้กลับวัสดุมวลรวมหยาบได้ ความถี่ของการสั่นไม่ควรน้อยกว่า 1600 รอบต่อนาที

รถบดล้อเหล็ก (Smooth Wheel Rollers)

นำมาใช้ในงานบดอัดของชั้นดินตลอดจนชั้นพื้นทาง เหมาะกับดินที่มีส่วนคละดี (Well Graded) หินกรวดปนทราย ใช้กับดินที่มีมวลรวมละเอียด หรืองานเขื่อนดิน ไม่เหมาะกับงานปรับความเรียบของวัสดุประเภททราย (Well-Graded Sands) หรือตะกอนทรายเม็ดละเอียดที่มีขนาดเม็ดสม่ำเสมอกัน

การควบคุมคุณภาพของวัสดุ

การบดวัสดุสำหรับชั้นดิน-ชั้นพื้นทาง ควรบดที่ชั้นความหนาไม่เกิน 20-30 ซม. จำนวน 4 รอบ (1 รอบ คือ ไป-กลับ) หากเป็นวัสดุมวลรวมละเอียดที่ต้องการการป้องกันน้ำซึมผ่าน เช่นเขื่อนดิน ควรบดชั้นความหนาไม่เกิน 15-20 ซม. จำนวน 6-8 รอบ

ขนาดและน้ำหนักรถบด

งานดินตลอดจนงานพื้นทาง ควรใช้ สองเพลาเหล็ก (Tandem Type Rollers) น้ำหนักรวม 10-15 ตัน ล้อหลังมีน้ำหนัก 300-500 ปอนด์ต่อนิ้ว หากเป็นงานดินมวลรวมละเอียดและต้องการความซึ่มผ่านของน้ำต่ำ เช่นเขื่อนดิน ควรใช้ สามล้อเหล็ก (3-Wheel Roller) ดินที่มีค่า PI ต่ำ ใช้น้ำหนักรถ 5-6 ตัน ใช้น้ำหนัก 10 ตัน สำหรับดินที่มีค่า PI สูง

ลักษณะล้อยางที่กว้างสามารถนำไปใช้ในงานดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดิน (Cohesive soils) เช่น ดินเหนียว ได้โดยอนุโลม โดยน้ำหนักเพลาไม่มาก (light wheel loads)ในทางกลับกันเมื่อดินมีลักษณะที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันต่ำ ควรใช้ล้อยางที่หน้ากว้าง ล้อยางสลับกันระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง น้ำหนักลงเพลามาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอยร่องล้อ


 


H600/H650 รถบดแบบสั่นสะเทือน (ชนิดเดินตาม)

รุ่นเสียงเบา: ระดับเสียงเบาเท่ากับ 96db สำหรับ H600 และ 97db สำหรับ H650! ปรับปรุงอายุการใช้งานแบริ่งของลูกกลิ้งแบบกระบอกสูบสำหรับเพลาของการสั่นสะเทือน การยกเว้นเครื่องลดความเร่งจากการชับเชิงกลอย่างมีนัยสำคัญที่ลดการรั่วชองน้ำมันจากการเคลื่อนที่ของมอเตอร์

รุ่นเสียงเบา

 • โครงสร้างลูกกลิ้งเป็นโครงสร้างเชื่อมที่ปรับปรุงความมั่นคงของโครงเพื่อลดความเสียหายต่อทั้งสองข้าง
 • กรรออกแบบใหม่และแข็งแรง: ฝาครอบเครื่องยนต์ชนิดเปิดได้อย่างสมบูรณ์ครั้งแรกของญี่ปุ่นและง่ายต่อการซ่อมบำรุง
 • ติดตั้งชุดห้ามล้อ
 • โครงสร้างความปลอดภัยที่ทำให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน เมื่อคันโยกการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
 • การเดินถอยหลัง อุปกรณ์หยุดการทำงานฉุกเฉินถูกติดตั้งไว้เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการถูกหนีบ

 

KV40CS/KV40DS รถบดแบบสั่นสะเทือน (ชนิดนั่งขับ)

 • ประสิทธิภาพความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ได้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยที่มองเห็นได้ของสหภาพยุโรป 1x1ความสูงของพื้นและพื้นต่างละดับที่มีความเพิ่มความสะดวกสบายให้ง่ายขึ้นในการใช้งาน เปิด/ปิด

Diff-Lock ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยเมื่ออยู่บนพื้นผิวขุรขระ

เครื่องยนต์จะถูกเดินเครื่องได้เมื่อคันโยกการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

 • ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูง ได้รับการรับรองตามช้อกำหนดการควบคุมมลพิษระดับสาม
 • ง่ายต่อการบำรุงรักษา ฝาครอบเปิดได้อย่างเต็มที่ ปั้มสปริงเกอร์แบบใบพัดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

 

KV25CS/KV25DS รถบดแบบสั่นสะเทือน (ชนิดนั่งขับ)

 • ประสิทธิภาพความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ได้รับการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยที่มองเห็นได้ของสหภาพยุโรป 1x1ความสูงของพื้นและพื้นต่างละดับที่มีความเพิ่มความสะดวกสบายให้ง่ายขึ้นในการใช้งาน เปิด/ปิด

Diff-Lock ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยเมื่ออยู่บนพื้นผิวขุรขระ

เครื่องยนต์จะถูกเดินเครื่องได้เมื่อคันโยกการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

 • ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูง สวิตช์ปิดเสียงสัญญาณถอยหลัง
 • ง่ายต่อการบำรุงรักษา ฝาครอบเปิดได้อย่างเต็มที่ ปั้มสปริงเกอร์แบบใบพัดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งถังสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ (270 ลิตร) พร้อมไส้กรอง ท่อสแตนเลส และหัวฉีดเหล็กพร้อม

 

KT30 รถบดล้อยาง

 • ความสามารถในการทำงานได้อย่างเหนือชั้น การบดอัดที่นุ่มนวลและเรียบบนพื้นผิวโค้งตามที้อลากผ่านขณะที่การเลี้ยวจะถูกลดลงด้วยการขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์ 2 ตัวชุดห้ามล้อติดตั้งชุดสเปรย์น้ำมัน & น้ำ มอเตอร์ความเร็ว 2 ระดับถูกนำมาใช้เพื่อให้มีการ
 • การบำรุงรักษา ปั้มสปริงเกอร์แบบใบพัดถูกนำมาใช้และยังมีถังสปริงเกอร์ทำจากเรซินขนาดใหญ่ที่ทำงานได้นานขึ้น หัวฉีดสเปรย์น้ำ/น้ำมันสามารถถอดได้ด้วยมือและง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ความปลอดภัย เบรกเท้าที่คันโยกการทำงานและเบรกลดความดันน้ำมันมอเตอร์ที่ทำงานดด้วยกันเครื่องยนต์จะถูกเดินเครื่องได้เมื่อคันโยกการทำงานอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ติดตั้งถังสปริงเกอร์ขนาดใหญ่ (270 ลิตร) พร้อมใส้กรอง, ท่อสแตนเลสและหัวฉีดเหล็กพร้อมตัวกรอง

 

CW25 เครื่องล้างทำความสะอาดตีนตะขาบ หุ่นยนต์อัตโนมัติที่ง่ายต่อการติดตั้งจะทำให้สภาพการทำงานดีขึ้น

 • สามารถเสร็จงาน 3 ชั่วโมงได้เพียงแค่ 30 นาที โดยเฉลี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อให้งานล้างด้วยเครื่องล้างทั่วไปแล้วเสร็จ
 • หัวฉีด 7 หัวในแต่ละข้างของสเปรย์ หัวฉีด 7 หัวที่มีอยู่บนแต่ละข้างจะสเปรย์น้ำจำนวนมากไปยังล้อตีนตะขาบ หัวฉีดจะวิ่งไปด้านหน้า/ถอยหลังอย่างต่อเนื่องในขณะที่เคลื่อนไหวขึ้น – ลงเพื่อล้างด้านข้างของเครื่องจักร
 • คุณสามารถประหยัดต้นทุนมากถึง 80% ของต้นทุนโดยการใช้กับ 100 เครื่องจักร ตามการประเมินของเรา ต้นทุนของการใช้งานกับ 100 เครื่องจักรในระดับ 0.7 ตัน รวมค่าไฟฟ้า/น้ำ/ค่าแรง ประมาณ 1/5 เทียบกับงานล้างโดยใช้เครื่องล้างแรงดันสูงทั่วไป

คุณลักษณะ

 

 

H600/H650

คุณลักษณะ

อุปกรณ์เสริม

 • สตาร์ทเตอร์แบบอีโค: ป้องกันสตาร์ทเตอร์ไม่ให้เดินเบาเมื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ ยืดอายุของสตาร์ทเตอร์มอเตอร์และแบตเตอรี่
 • โหมดอีโค: ลด CO2และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยการเพิ่มจุดสนใจด้วยไฟแสดงโหมดอีโค

 

อุปกรณ์พิเศษ

 • สวิตช์สั่น: สวิตช์ที่ฝังตัวในมือจับของคันโยกปฏิบัติงานสามารถติดตั้งแยกได้
 • คันโยกปฏิบัติงาน: ติดตั้งได้ในด้านซ้ายมือ

 

KV40CS/KV40DS

คุณลักษณะ

 

KV25CS/KV25DS

คุณลักษณะ

 

อุปกรณ์เสริม

 • ไฟฉุกเฉิน
 • เครื่องตั้งเวลาฉีดน้ำ
 • คุณลักษณะพื้นที่เย็น
 • เซ็นเซอร์หลัง

 

KT30

คุณลักษณะ

 

อุปกรณ์เสริม 

 • เครื่องตั้งเวลาฉีดน้ำ
 • เครื่องตั้งเวลาฉีดน้ำ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ฉัฐวัสส์    062-875-4594

 

 

บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด

61/1 หมู่12, ถนนพหลโยธิน (กม.44) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel: 02-090-2277-8 (สาขารังสิต)

FAX: 02-059 4397

Email: chattawat@ndtthailand.co.th

http://www.xn--l3cdbmac5d.com

http://www.รถบดถนน.com    

  

 

  

 

ลงประกาศซื้อขายรถบดถนน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริการ ซื้อ ขาย เช่า รถแบคโฮ รถขุด รถบด รถตัก

เรายินดีให้บริการ รถขุด รถตักดิน หินทราย รถบด รถดัน รถเครน หลากหลายขนาดดังนี้รถขุด ขนาด 3 ตัน (PC 30)ขนาด 6 ตัน(...ล้อยาง 510 รถตักล้อยาง 910รถหน้าตัก-หลังขุด JCB 3 CX (รถใหม่)รถบดขนาด 3.5 ตัน ขนาด 4 ตันขนาด 5 ตันขนาด 10 ตัน ล้อเรียบ SAKAI (รถใหม่)...

ID: 16538303 กรุงเทพมหานคร » ลาดกระบัง 30 พ.ค. 61

ให้เช่าแมคโคร,ให้เช่ารถขุด กรุงเทพ รายวัน,รายวัน ย้ายแมคโครให้เช่ารถบด ให้เช่าแมคโคร ให้เช่าแบคโฮ

ให้เช่ารถแบคโฮ(แม็คโคร)ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รถแบคโฮหัวเจาะ,รายวัน/รายเดือน พร้อมคนขับ รับเคลียร์ริ่งพื้นที่,เปิดฟุตติ้ง,วางบ่อบำบัด,ถังแซท,กดตอกเสาเข็ม,ปรับพื้นที่,รับรื้อถอนอาคาร,ขุดสระ ให้เช่ารถบรรทุก,รถ 6 ล้อดั้ม รายวัน/รายเดือน พร้อมคนขับ จำหน่าย หิน ดิน ทราย,ถมดิน,ถมพื้นที่,รับจ้างขนขยะ,...

ID: 14994815 กรุงเทพมหานคร » บางคอแหลม 29 พ.ค. 61

สวัสดีวันอังคารสีชมพูกับโปรดีๆมีมาฝาก โปรยางรถบดขนาด 10.00-20 10.5/80-16 11.00-20 12.00-16 12.00-20 12.00-2413.00-24 13/80-20 14.00-24 14.9-24 14/70-20 16.00-2516.9-24 16.9-28 16.9-30 17.5-25 18.00-25 18.4-26สนใจโทรเลย

...ยางรถทหาร ยางเครื่องบิน ยางรองเรือ ยางรถเกี่ยวข้าว ยางรถคีบอ้อย ยางรถยก ยางรถบด ยางรถขุด ยางรถไถนา ยางรถลาก ยางรถเกรด ยางรถตัก ยางรถปิ๊กอัพ ยาง...25, 26.5R25, 17.5R29,11R22.5ยางรถบดถนนและสั่นสะเทือน (Compactor Tire)95/65-15, 7.50-15, 7....

ID: 18085636 สมุทรสาคร » เมือง 29 พ.ค. 61

จำหน่ายอะไหล่รถบด Sakai ทั้งใหม่และเก่า โทร 0812073470

ร้านจิวเทียนเซ้งแทรคเตอร์ จำหน่ายอะไหล่รถบดยี่ห้อ Sakai ทั้งใหม่ เก่า ราคาไม่แพง ร้าน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 39 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขต...

ID: 11628864 กรุงเทพมหานคร » ปทุมวัน 26 พ.ค. 61

ลองหรือยัง!!!ปลาหมึกบด(Crushed Squid)ไม่ต้องง้อ นั่งรอรถจักรยานรถบดปลาหมึกมาขายน้ำจิ้มรสเด็ดเข้มข้น ถั่วคั่วใหม่หอมกรอบ เก็บได้เป็นเวลานาน

ลองหรือยัง!!จำหน่ายปลาหมึกบด(Crushed Squid)ไม่ต้องง้อ นั่งรอรถจักรยานขายปลาหมึกบด เราจำหน่ายปลาหมึกบดจัดส่งถึงบ้าน ด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดเข้มข้น ถั่วคั่วใหม่หอมกรอบเติมพริกป่นอีกนิดรสชาติสุดยอดแซ่บสุดๆ ไม่ต้องเรียกเชลส์มาชิมและแม่ช้อยมารำ ยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลิน กับแกล้มเหล้าก็ยิ่งอร่อย...

ID: 17974428 กรุงเทพมหานคร » ธนบุรี 24 พ.ค. 61

ขายรถบด DYNAPAC

รถบด DYNAPAC CA250D ใหม่มีทั้งรถล้อเรียบ และหนามหุ้มเรียบ ราคาพิเศษ สนใจติดต่อ กิตติ 089-...

ID: 18067903 กรุงเทพมหานคร » บางนา 21 พ.ค. 61

รถบด 10 ตัน สามล้อเหล็ก SAKAI R2S มือสองญี่ปุ่น

สินค้าเข้ามาใหม่ครับ พึ่งถึงไทย SAKAI R2S รถบด 10 ตัน สามล้อเหล็ก สวย ๆ เครื่องสวย ปั้มดี เอวแน่น ล้อเหล้ก หนา ๆ ครับ ลองรถ...

ID: 18056306 พระนครศรีอยุธยา » บางปะอิน 16 พ.ค. 61

รถบด 20 ตัน BOMAG BW219PDH-3 ล้อหนาม มือสองอเมริกา

ถึงไทยเร็ว ๆ นี้ครับ รถบด 20 ตัน ล้อหนาม ระบบสั่นสะเทือน มือสองอเมิรกาBOMAG BW219PDH-3 ปี1999 8,...

ID: 18056227 พระนครศรีอยุธยา » บางปะอิน 16 พ.ค. 61

รถบด 20 ตัน HAMM 3520HT ล้อเรียบ มือสองอเมริกา

ถึงไทยเร็ว ๆ นี้ ครับ รถบด 20 ตัน ระบบสั่นสะเทือน มือสองนำเข้าจากอเมริกา HAMM 3520HT ปี2004 3,xxxกว่าชั่วโมง รถสวย

ID: 18056218 พระนครศรีอยุธยา » บางปะอิน 16 พ.ค. 61

รถบด SAKAI TW350 สภาพเดิมจากญี่ปุ่น ราคาถูกๆ สนใจติดต่อ 0927826142,034886118

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด เรียน: ท่านลูกค้า เรื่อง: ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย1.TW350เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในเร็ววันนี้ ขอแสดงความนับถือบริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด sale@patanamachine.com

ID: 15799183 สมุทรสาคร » เมือง 20 เม.ย. 61

ให้เช่าแบคโครขนาดเล็กใหญ่ รถบด รถแทรกเตอร์ รถเกรดเดอร์ รดน้ำ รับงานขุดดิน ขุดบ่อ

ให้เช่ารถแบคโครขนาดเล็กใหญ่ รถบด รถแทรกเตอร์ รถเกรดเดอร์ รดน้ำ รับงานขุดดิน ขุดบ่อ เปิดป่า ปรับพื้น ในเขตสระบุรีให้เช่ารถแบคโครขนาดเล็กใหญ่ รถบด รถแทรกเตอร์ รถเกรดเดอร์ รดน้ำ รับงานขุดดิน ขุดบ่อ เปิดป่า ปรับพื้น ในเขตสระบุ...

ID: 17686647 สระบุรี » เมือง 26 มี.ค. 61

ขาย รถบดดิน เดินตาม TACOM เครื่องคูโบต้า ดีเซล เก่าญี่ปุ่นแท้ พร้อมใช้งาน

ขาย รถบดดิน เดินตาม TACOM เครื่องคูโบต้า ดีเซล เก่าญี่ปุ่นแท้ พร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรกลหนัก-...ขุดร่อง, รถตักล้อยาง, รถปั๊มปูน ยิงปูน, รถ DUMPER/บรรทุกตีนตะขาบ, รถบด, รถดันดิน, รถหน้าตักหลังขุด, รถลากจูง, รถกอล์ฟ, เครื่องตบดิน, อะไหล่...

ID: 17939273 ราชบุรี » ปากท่อ 25 มี.ค. 61

ขาย รถบด อัดดิน เก่าญี่ปุ่น ยี่ห้อไตโยโกะ เครื่องคูโบต้า ดีเซล สูบเดียว พร้อมใช้งาน ชมวิดีโอได้ครับ

...ขุดร่อง, รถตักล้อยาง, รถปั๊มปูน ยิงปูน, รถ DUMPER/บรรทุกตีนตะขาบ, รถบด, รถดันดิน, รถหน้าตักหลังขุด, รถลากจูง, รถกอล์ฟ, เครื่องตบดิน, อะไหล่...

ID: 17915783 ราชบุรี » ปากท่อ 14 มี.ค. 61

มาจับจองกันครับ เข้ามา 2 คัน รถบดดินเดินตาม เครื่องตบดิน MEIWA ROLLER เก่าญี่ปุ่น เครื่อง KUBOTA ขนาด 6.5 แรง

...ขุดร่อง, รถตักล้อยาง, รถปั๊มปูน ยิงปูน, รถ DUMPER/บรรทุกตีนตะขาบ, รถบด, รถดันดิน, รถหน้าตักหลังขุด, รถลากจูง, รถกอล์ฟ, เครื่องตบดิน, อะไหล่...

ID: 17822639 ราชบุรี » ปากท่อ 3 ก.พ. 61

ขาย รถบดนั่งขับ สั่นสะเทือน SAKAI TG 40 เครือง KUBOTA ดีเซล 4 สูบ เก่าญี่ปุ่น

...ขุดร่อง# รถตักล้อยาง# รถปั๊มปูน ยิงปูน# รถ DUMPER/บรรทุกตีนตะขาบ# รถบด# รถดันดิน# รถหน้าตักหลังขุด# รถลากจูง# รถกอล์ฟ# เครื่องตบดิน# อะไหล่...

ID: 17740692 ราชบุรี » ปากท่อ 24 ธ.ค. 60

บริการ ให้เช่ารถบด 10T SAKAI ล้อเรียบ ล้อหนาม

ให้เช่ารถบด SAKAI 10T รุ่น SV520DF ได้ทั้งล้อเรียบ และล้อหนามไปได้ทั่วประเทศเฉพาะรายเดือนเท่านั้น...

ID: 17161766 ปทุมธานี » คลองหลวง 4 ต.ค. 60

ขาย รถบดเดินตาม โรลเลอร์ บดดิน บดถนน สั่นสะเทือน SAKAI เครื่อง YANMAR ดีเซล 7 แรง พร้อมใช้งาน

...ขุดร่อง# รถตักล้อยาง# รถปั๊มปูน ยิงปูน# รถ DUMPER/บรรทุกตีนตะขาบ# รถบด# รถดันดิน# รถหน้าตักหลังขุด# รถลากจูง# รถกอล์ฟ# เครื่องตบดิน# อะไหล่...

ID: 17536317 ราชบุรี » ปากท่อ 25 ก.ย. 60

ขาย รถบด บดดิน บดถนน สั่นสะเทือน BOMAG เครื่องดีเซล 2 สูบ เก่าญี่ปุ่น พร้อมใช้งาน

...ขุดร่อง, รถตักล้อยาง, รถปั๊มปูน ยิงปูน, รถ DUMPER/บรรทุกตีนตะขาบ, รถบด, รถดันดิน, รถหน้าตักหลังขุด, รถลากจูง, รถกอล์ฟ, เครื่องตบดิน, อะไหล่...

ID: 17461000 ราชบุรี » ปากท่อ 23 ส.ค. 60

รับผลิต ลูกหมากสิบล้อ, ลูกยางสั่นสะเทือนรถบดทุกรุ่น

...ชยาง, ยางรองแท่นเครื่อง, ลูกยางกันโคลง, ลูกหมากสิบล้อ, ลูกยางสั่นสะเทือนรถบด, ซีล, โอริง, ปะเก็นยาง • รับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพิเศษที่ใช้งาน...

ID: 14998070 สมุทรสาคร » เมือง 21 ก.พ. 59

รถบดล้อยาง 7 ล้อ T2 # 21432 มือสองญี่ปุ่น เก่ง NDT 085-904-9669

รถบดล้อยาง 7 ล้อ T2 # TTS4-21432 ปี1993 3,896ชั่วโมง ขนาด 10 ตัน เครื่อง ...300 ตัวตัวอย่างเครื่องจักรที่มี #รถขุด#รถตัก #รถเกรด #รถปูยาง #รถบด #รถเครน #รถกระเช้า #เครื่องปั่นไฟฟ้า #เครื่องปั้มลม #เครื่องเชื่อมมือ 2 สภาพดีไม่...

ID: 17743118 พระนครศรีอยุธยา » พระนครศรีอยุธยา 25 ธ.ค. 60

รถบดล้อยาง 9 ล้อ TS150 # 30293 มือสองญี่ปุ่น เก่ง NDT 085-904-9669

รถบดล้อยาง 9 ล้อ TS150 # 30293 ปี1982 2,929ชั่วโมง ขนาด 10 ตัน เครื่อง ISUZU 6BD...300 ตัวตัวอย่างเครื่องจักรที่มี #รถขุด#รถตัก #รถเกรด #รถปูยาง #รถบด #รถเครน #รถกระเช้า #เครื่องปั่นไฟฟ้า #เครื่องปั้มลม #เครื่องเชื่อมมือ 2 สภาพดีไม่...

ID: 17743111 พระนครศรีอยุธยา » พระนครศรีอยุธยา 25 ธ.ค. 60

ขาย รถบดดิน อัดดิน สั่นสะเทือน หน้าเหล็กหลังยาง SAKAI เครื่องคูโบต้า ดีเซล 4 สูบ รุ่น TG 40 เก่าญี่ปุ่น

...ขุดร่อง, รถตักล้อยาง, รถปั๊มปูน ยิงปูน, รถ DUMPER/บรรทุกตีนตะขาบ, รถบด, รถดันดิน, รถหน้าตักหลังขุด, รถลากจูง, รถกอล์ฟ, เครื่องตบดิน, อะไหล่...

ID: 17981692 ราชบุรี » ปากท่อ 16 เม.ย. 61

ไทร์ทรัคเซ็นเตอร์อินเตอร์เทรดเราเลือกสรรหายางที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

...ยางรถทหาร ยางเครื่องบิน ยางรองเรือ ยางรถเกี่ยวข้าว ยางรถคีบอ้อย ยางรถยก ยางรถบด ยางรถขุด ยางรถไถนา ยางรถลาก ยางรถเกรด ยางรถตัก ยางรถปิ๊กอัพ ยาง...16, 8.25-16, 8.25-20, 9.00-20 ยางรถบดถนนและสั่นสะเทือน (Compactor Tire)http://www.tiretruckintertrade.com/product_type.php...

ID: 18087488 สมุทรสาคร » เมือง 30 พ.ค. 61

สวัสดีวันอังคารสีชมพูกับโปรดีๆมีมาฝาก โปรยางยนต์ขนาด R13 R14 R15 ZR15 R16 ZR16 ZR17 R17 R18ZR18 ZR19 R19 R20สนใจโทรเลย

...ยางรถทหาร ยางเครื่องบิน ยางรองเรือ ยางรถเกี่ยวข้าว ยางรถคีบอ้อย ยางรถยก ยางรถบด ยางรถขุด ยางรถไถนา ยางรถลาก ยางรถเกรด ยางรถตัก ยางรถปิ๊กอัพ ยาง...25, 26.5R25, 17.5R29,11R22.5ยางรถบดถนนและสั่นสะเทือน (Compactor

ID: 18086139 สมุทรสาคร » เมือง 29 พ.ค. 61

แทรคเตอร์ให้เช่าให้เช่าแบคโฮ pc120 แมคโครให้เช่า pc200 ราคาถูก ให้เช่าแมคโครบูมยาว pc120 แมคโครให้เช่าpc200 แมคโครบูมยาวราคาถูก แมคโครบูมยาวให้เช่า pc200 ให้เช่าแมคโคร pc120 pc200 แบคโฮให้เช่า pc120 pc200 ให้เช่าแมคโคร pc120 pc200 ราคาถูก รายวัน/รายเดือน

,ต้องการเช่ารถแบ็คโฮ,รถบด,รถแทรคเตอร์,ต้องการถมดินรับถมดิน,งานปรับที่,บริการ...

ID: 15358445 กรุงเทพมหานคร » บางนา 29 พ.ค. 61

รับถมทีั่ดิน ราคาถูก โดยทีมงานมืออาชีพ ในเขต บางนา,ลาดพร้าว,รามอินทรา,กรุงเทพ,พระราม9,รับถมที่,รับถมดิน,บางนา

รถตักดิน,ให้เช่ารถแทรคเตอร์ D2,D4 ให้เช่ารถบด รับเคียร์ลิ่งพื้นที่, รับวางบ่อบำบัด, ถังแซท, รับกดตอกเสาเข็ม, ...

ID: 14611937 กรุงเทพมหานคร » บางกะปิ 29 พ.ค. 61

รับจ้างถมที่ดิน ราคาไม่แพง ราคาถูก ถมที่ราคา ดินถมที่ ถมที่ดิน ถมที่ราคา ราคาถมที่ รับเหมาส่งเที่ยว รามอินทรา,เกษตรนวมิน,นวมิน,ลาดพร้าว

ให้เช่ารถแบคโฮ ให้เช่ารถบด ให้เช่ารถน้ำ ให้เช่าแม็กโครหัวเจาะ ให้เช่าแท็กเตอร์...

ID: 13551865 กรุงเทพมหานคร » ลาดพร้าว 29 พ.ค. 61

ให้เช่าแมคโครpc200 เช่าแบคโฮ pc120 pc200 ราคาถูก ให้เช่ารถแมคโคร ทุกประเภท

รถตักดิน,ให้เช่ารถแทรคเตอร์ D2,D4 ให้เช่ารถบดรับเคียร์ลิ่งพื้นที่,รับวางบ่อบำบัด,ถังแซท,รับกดตอกเสาเข็ม,แบคโฮให้เช่า

ID: 13582787 กรุงเทพมหานคร » ลาดพร้าว 29 พ.ค. 61

รับเหมาถมดิน รับปรับพื้นที่ มีแมคโครให้เช่าราคาถูก เราคือผู้รับเหมา ถมที่ดินตัวจริง

...ขนขยะ ต้นไม้ ทำความสะอาด เตรียมงานก่อสร้าง เรามีบริการให้เช่าเครื่องจักร แมคโคร แทรกเตอร์ รถบดไดนาแพค เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถมดินมากว่า11ปี เราคือ...

ID: 13400486 กรุงเทพมหานคร » ลาดพร้าว 29 พ.ค. 61

บริการรับถมที่ราคาถูก รับถมที่ รับถมดิน ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล มีเครื่องจักรให้เช่าราคากันเอง

...ขนเศษวัสดุทุกชนิด3. ให้เช่าเครื่องจักร *- ให้เช่ารถแบคโฮ ให้เช่ารถบด ให้เช่ารถน้ำ ให้เช่าแม็กโครหัวเจาะ ให้เช่าแท็กเตอร์...

ID: 14491116 กรุงเทพมหานคร » ลาดพร้าว 29 พ.ค. 61

เราพร้อมให้บริการเช่ารถแบคโฮ PC200 บูมยาว / PC120 หัวเจาะ และ PC60/30 มีแทรคเตอร์ให้เช่าราคาถูกมาก

...เตอร์ D2/D4/D5 พร้อมให้บริการงานบดอัดก็ยังมี รถบด4ตัน/8ตัน พร้อมใช้งานทุกวันติดต่อสอบถาม โทร 088-898-2456 สุรภพ...PC30/60 รถแทรคเตอร์D2/D4/D5และ รถบดอัด รถบด4ตัน 8ตัน พร้อมบริการให้ใช้งานทุกวัน งานเร็ว งานด่วน งานช้า เราพร้อมให้บริการ...

ID: 16342418 กรุงเทพมหานคร » บางนา 29 พ.ค. 61

บริการให้เช่า รถแมคโคร รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราคาถูก

...เดือน มีทุกขนาด Pc30 , Pc 120 , Pc 200 หัวเจาะ และ บูมยาว รถแทรกเตอร์ รถบด รับเหมาถมดิน ถมที่ดิน รับงานขุดเจาะ รับงานบดอัด มีดิน ทราย หน้าดิน ดินลูกรัง ดินซีแล...

ID: 16219490 กรุงเทพมหานคร » ลาดพร้าว 29 พ.ค. 61

เราพร้อมให้บริการเช่ารถแบคโฮ PC200 บูมยาว / PC120 หัวเจาะ และ PC60 PC120 มีแทรคเตอร์ให้เช่าราคาถูกมาก

...เตอร์ D2/D4/D5 พร้อมให้บริการงานบดอัดก็ยังมี รถบด4ตัน/8ตัน พร้อมใช้งานทุกวันติดต่อสอบถาม โทร 088-898-2456 สุรภพ...

ID: 16339808 กรุงเทพมหานคร » บางนา 29 พ.ค. 61

 
 
 
 
Visitors: 7,584