รถบดแบบสั่นสะเทือน

รถบดสั่นสะเทือนล้อเรียบ น้ำหนักของล้อเหล็กไม่ควรน้อยกว่า 200 ปอนด์ และสามารถใช้สองล้อเหล็ก (Tandem Rollers) ในงานปรับความเรียบให้กลับวัสดุมวลรวมหยาบได้ ความถี่ของการสั่นไม่ควรน้อยกว่า 1600 รอบต่อนาที

รถบดล้อเหล็ก (Smooth wheel rollers)ใช้ในงานบดอัดของชั้นดิน เหมาะกับดินที่มี หินกรวดปนทราย ใช้กับดินที่ละเอียด หรืองานเขื่อนดิน ไม่เหมาะกับงานปรับความเรียบ ประเภทเม็ดทรายละเอียด

การบดวัสดุสำหรับชั้นดิน-ชั้นพื้นทาง ควรบดที่ชั้นความหนาไม่เกิน 20-30 ซม. จำนวน 4 รอบ (1 รอบ คือ ไป-กลับ) หากเป็นวัสดุมวลรวมละเอียดที่ต้องการการป้องกันน้ำซึมผ่าน เช่นเขื่อนดิน ควรบดชั้นความหนาไม่เกิน 15-20 ซม. จำนวน 6-8 รอบ

ขนาดและน้ำหนักรถบดงานดินตลอดจนงานพื้นทาง ควรใช้ สองเพลาเหล็ก(Tandem type rollers) น้ำหนักรวม 10-15 ตัน ล้อหลังมีน้ำหนัก 300-500 ปอนด์ต่อนิ้ว หากเป็นงานดินมวลรวมละเอียดและต้องการความซึมผ่านของน้ำต่ำ เช่นเขื่อนดิน ควรใช้ สามล้อเหล็ก(3-wheel roller) ดินที่มีค่า PI ต่ำ ใช้น้ำหนักรถ 5-6 ตัน ใช้น้ำหนัก 10 ตัน สำหรับดินที่มีค่า PI สูง

ประสิทธิภาพของรถบดล้อเหล็กสองล้อเหล็กมีน้ำหนักตั้งแต่ 1-20 ตัน สามล้อเหล็ก(3-axle tandem rollers)มีน้ำหนักตั้งแต่ 10-20 ตัน ล้อเหล็กที่มีน้ำหนักมาก(Very heavy rollers)ใช้กับงานที่ต้องการการกันน้ำซึมผ่าน ใช้ได้ทั้งชั้นดินตลอดจนชั้นพื้นทาง

วิธีการบดอัดดินที่ใช้กันอยู่ อยู่มี 4 วิธีคือ

1.  การบดอัดโดยการกดด้วยนํ้าหนัก (static weight)

2.  การบดอัดโดยการนวด (kneading action)

3.  การบดอัดโดยการกระแทก (impact)

4.  การบดอัดโดยการสั่นสะเทือน (vibration)

เครื่องบดอัดแบบสั่นสะเทือน

เครื่องบดอัดแบบสั่นสะเทือนจะบดอัดโดยการส่งแรงผ่านลงไปในพื้นดินที่จะบดอัดซึ่งเป็นการกระแทกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การสั่นสะเทือนหรือการกระแทกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจะทำให้เม็ดดินเคลื่อนที่และจัดเรียงตัวใหม่ ช่องว่างระหว่างเม็ดดินก็จะน้อยลง เครื่องบดอัดดินแบบนี้จะสามารถบดอัดดินแต่ละครั้งได้ลึกกว่าเครื่องบดอัดแบบธรรมดา เครื่องบดอัดแบบสั่นสะเทือนนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ

1.  แบบลูกกลิ้ง (drum roller) ซึ่งจะเป็นชนิดลูกกลิ้งผิวเรียบ หรือจะเป็นชนิดลูกกลิ้งแบบตีนหนาม (pad foot) ก็ได้ สำหรับลูกกลิ้งแบบตีนหนามก็จะให้การบดอัดโดยการนวดเพิ่มเติมจากการบดอัดโดยการสั่นสะเทือนเพียงอย่างเดียว

2.  แบบแผ่น (plate compactor) จะส่งการสั่นสะเทือนผ่านแผ่นที่จะไปบดอัดดิน โดยมากแล้วเครื่องบดอัดแบบนี้จะเป็นเครื่องบดอัดขนาดเล็ก ใช้ในการบดอัดในที่แคบ ๆ

เครื่องบดอัดแบบสั่นสะเทือนทุกเครื่องจะต้องประกอบด้วย เพลาเยื้องศูนย์ (eccentric shaft) ซึ่งก็คือเพลาที่มีแกนหมุนไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของมวลของเพลา การหมุนเพลาเยื้องศูนย์นี้ จะทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) แรงนี้จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับมวลที่เยื้องศูนย์และความเร็วของเพลาที่หมุน แรงหนีศูนย์กลางจะทำให้ลูกกลิ้งหรือแผ่นสั่นสะเทือน นอกจากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแล้วยังจำเป็นที่จะต้องมีนํ้าหนักของโครงมากพอที่จะกดลูกกลิ้ง ให้ติดกับผิวของพื้นดิน เพื่อให้มีการส่งแรงผ่านลงไปในดิน


Visitors: 9,294