รถบดล้อยาง

รถบด (Compactor) บดอัดพื้นผิวที่ดำเนินการก่อสร้างให้เรียบและแน่น จะทำหน้าต่อจากรถเกรดที่เกรดพื้นผิวให้เรียบก่อนหน้านั้น รถบดมี 2 แบบ คือแบบที่ล้อเป็นลูกกลิ้งเหล็ก และแบบล้อยาง

รถบดล้อยาง จะมีทั้งแบบล้อเหล็กด้านหน้า ล้อยางด้านหลัง หรือล้อยางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รถบดล้อยางแบบล้อหลังเป็นล้อยาง ยางรถบดชนิดนี้ส่วนมากใช้เป็นยางดอกบล็อค ดอกคลื่นน้ำ หรือดอกก้างปลาขนาดใหญ่คล้ายรถตัก เนื่องจากมีล้อด้านหน้าเป็นลูกกลิ้งขนาดใหญ่ ต้องอาศัยยางที่มีขนาดใหญ่ และดอกยางที่สามารถให้แรงเข็นลูกกลิ้งเหล็กให้เคลื่อนที่ได้ และยังต้องรับน้ำหนักของรถที่มีน้ำหนักมาก ยางรถบดชนิดนี้จึงมีขนาดใหญ่ แก้มยางหนาและสูง มีชั้นผ้าใบหลายชั้น เสริมด้วยเส้นลวดภายในยาง เนื้อยางที่หนามากเป็นพิเศษ เพื่อความแข็งแรง ทนทานในการใช้งาน

รถบดล้อยางแบบเรียบ จะมีล้อหลังเป็นยางเรียบ หรือทั้งล้อหน้าและล้อยางเป็นยางเรียบ ทำหน้าที่ในการอัดพื้นผิวให้เรียบเสมอกัน จะพบมากในงานก่อสร้างถนน งานลาดยางอัดพื้นผิวยางมะตอยให้เรียบและแน่น รถบดชนิดนี้จะเคลื่อนที่ช้า และไม่ต้องการการยึดเกาะพื้นผิวมากนัก แต่ต้องการความเรียบของพื้นผิว จึงใช้ยางแบบเรียบไม่มีดอกยาง ในการบดอัดพื้นผิวที่ต้องการ ยางแบบเรียบจะมีความหนาของยางมาก มีชั้นผ้าใบหลายชั้น เพื่อรองรับน้ำหนักของรถบด และให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

รถบดล้อยางมีความสำคัญมากต่อการทำงานถนน นอกจากจะบดอัดถนนได้สภาพแน่นดีแล้ว รถบดล้อยางยังลดการแตกหักของโครงสร้างเม็ดดิน ลดการคืนรูป ปริมาตรดินที่ถูกบดอัดลดลงลดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ดินบางประเภทยิ่งบดยิ่งทำให้เม็ดดินแตกหัก และก็ไม่แน่นสักที ก็เพราะใช้รถบดดินผิดประเภท

ในทางปฏิบัติผู้รับเหมามักไม่นิยมใช้รถบดล้อยาง เหตุผลอันเนื่องมาจากให้ความแน่นได้ช้ากว่ารถบดสั่นสะเทือน Vibrator Roller อีกทั้งรถบดล้อยางใช้เชื้อเพลิงมาก กว่าที่จะทำให้ดินแน่นได้ตามต้องการ ซึ่งรถบดสั่นสะเทือนVibrator Roller จะลดเวลา/ลดเชื้อเพลิงได้ดีแล้ว ยังทำให้ดินแน่นได้ตามต้องการ

Visitors: 9,293